โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
161 บะฮีวิทยาคม สกลนคร สพม. สกลนคร เขต 23 มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
162 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร สช. มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
163 บางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) กรุงเทพมหานคร กทม. ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
164 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
165 บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก เขต 39 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
166 บ้านกระหวะ ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
167 บ้านกองพระทราย บุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
168 บ้านกุดตะกาบ สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
169 บ้านกูกู้ ภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
170 บ้านเก่าร้าง สงขลา สพป. สงขลา เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
171 บ้านเกี๋ยง เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 4 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
172 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เลย สพป. เลย เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
173 บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ เขต ๓๐ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
174 บ้านเขาน้อย นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
175 บ้านเขาปูน นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
176 บ้านแขว ศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
177 บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
178 บ้านคลองเจริญ สระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
179 บ้านคลองโตนด กระบี่ สพป. กระบี่ เขต ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
180 บ้านคลองแรด กระบี่ สพป. กระบี่ เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน