โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
121 เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา อุดรธานี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
122 เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) นครสวรรค์ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
123 เทศบาลบ้านเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
124 เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
125 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า พังงา เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
126 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภูเก็ต เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
127 เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
128 เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) หนองคาย เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
129 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
130 เทศบาลวัดโคกสะท้อน นครศรีธรรมราช เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
131 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
132 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นครสวรรค์ เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
133 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ราชบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
134 เทศบาลวัดนาควารี นครศรีธรรมราช เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
135 เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
136 เทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) ชลบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
137 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
138 ไทยรัฐวิทยา๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
139 ไทรงามพิทยาคม กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร เขต 41 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
140 นนท์ประสิทธิ์วิทยา นนทบุรี เทศบาล มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน