โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
581 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี อบจ. มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
582 อนุบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
583 อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
584 อนุบาลกิติยา มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
585 อนุบาลเกาะจันทน์ ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
586 อนุบาลเกาะช้าง ตราด สพป. ตราด เขต ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
587 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
588 อนุบาลเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เชียงราย อื่นๆ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
589 อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
590 อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
591 อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
592 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
593 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) ระยอง อบจ. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
594 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
595 อนุบาลบ้านแพง นครพนม สพป. นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
596 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬ สพป. บึงกาฬ เขต ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
597 อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
598 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
599 อนุบาลพะเยา พะเยา สพป. พะเยา เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
600 อนุบาลพาน (ป่ากว๋างมิตรภาพที่68) เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน