โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
401 มุกดาหาร มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร เขต 22 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
402 เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ อบจ. มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
403 เมืองธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
404 เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
405 เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ชลบุรี เทศบาล ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
406 แม่ก๋งวิทยา ลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
407 แม่จะเราวิทยาคม ตาก สพม. ตาก เขต 38 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
408 แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย สพม. เชียงราย เขต 36 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
409 แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
410 ร่มเกล้า สกลนคร สพม. สกลนคร เขต 23 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
411 รัชตวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ อบจ. มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
412 รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร กทม. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
413 รัตภูมิวิทยา สงขลา สพม. สงขลา เขต 16 มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
414 ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร กทม. ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
415 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ปัตตานี อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
416 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
417 ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
418 ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พะเยา อื่นๆ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คน ถึง 1,500 คน)
419 ราชินี กรุงเทพมหานคร สช. ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
420 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร สช. มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน