โรงเรียน :
จังหวัด :
หน่วยงานที่สังกัด :
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด
ผลการสืบค้นทั้งหมด 620 รายการ
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด หน่วยงานที่สังกัด ระดับของนวัตกรรม
321 บ้านหนองดินดำ ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
322 บ้านหนองตะเคียน พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
323 บ้านหนองตาแก้ว สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
324 บ้านหนองตาคง นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
325 บ้านหนองนกปีกกา ตาก สพป. ตาก เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
326 บ้านหนองน้ำขุ่น บุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
327 บ้านหนองโนหนองดูน อุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
328 บ้านหนองบัวสิม สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป)
329 บ้านหนองไผ่ สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
330 บ้านหนองม่วงหวาน นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
331 บ้านหนองเม็ก มุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
332 บ้านหนองแวงคำ หนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
333 บ้านหนองแวง นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)
334 บ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง สพป. ตรัง เขต 2 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
335 บ้านหนองเสม็ด บุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
336 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
337 บ้านหนองแสง ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
338 บ้านหนองโสมง นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
339 บ้านหนองใหญ่ ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)
340 บ้านห้วยกนทา ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ประถมศึกษา ขนาดกลาง (มีนักเรียนไม่เกิน 121 ถึง 300 คน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน