โรงเรียนวัดทะเลปัง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ จ.สงขลา โรงเรียนศรีทักษิณ จ.นราธิวาส
     
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคาย โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮองสอน โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

>>> ท่านสามารถเข้าไปชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของโครงการ Read Thailand <<<

Copyright 2015 TK Park -โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน